You4down -

תקנון האתר

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונים לשני המינים באופן שווה (זכר ונקבה).
תנאי שימוש אלו מתארים את תנאי השימוש בשירותי האתר.
גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה.
הספק רשאי לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים.
הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.

1. כל הסרטונים המוטמעים באתר בין אם שירים הם או קטעי ווידאו הם סרטונים מאתר Youtube אשר העמידו את אותם תכנים כזמינים לצפייה ולהטמעתם לכל דורש.

2. אם נמצא תוכן לא הולם או כזה המפר זכויות קניין יש לדווח עליו ונדאג להסירו תוך 24 שעות משליחת הבקשה.

3. כל אדם הינו רשאי להמיר סרטון ולהורידו כל עוד הוא אינו מפר את אחד הכללים הבאים:

4. חל איסור מוחלט על המרת סרטונים אשר פוגעים בדרך כלשהי בגוף או פרט. כגון: קבצי וידאו אשר מוגנים בזכויות קניין טרור, מוות, עינויים או מאפיין לא מוסרי אחר.

5. חל איסור מוחלט על המרת כל סרטון אשר תוכנו פורנוגרפי ועלול לפגוע בקטינים.

6. הקובץ אשר נוצר בתהליך ההמרה יימחק לאחר מספר דקות מרגע יצירתו.

8. מפעילי השירות מסירים מעצמם כל סוג של אחריות אשר נובעים משימוש רע אשר נעשה בקבצים המורדים דרך השירות.

9. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לשמור את כתובת ה-IP של המשתמשים לצורכי בטיחות.

10. כל ביצוע המרה ו/או הורדת קובץ היא על אחריות המשתמש בלבד ועליו מוטלת כל סוג של פניה לגביי הקובץ אשר אותו המיר והוריד.

11. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לסגור את השירות ו/או למחוק חלק או כל הקבצים ללא הודעה מוקדמת.

השימוש בשירותי האתר השונים היא באחריות המשתמש בלבד ולא יהיו לך טענות כלשהן בגינם, במישרין או בעקיפין..

חל איסור להמיר קבצי וידאו לא חוקיים ו\או מפרי זכויות יוצרים.

האתר מתנגד לפירטיות מכל סוג.
האתר משמש כלי שימושי להמרת קבצי וידאו מאתרים חוקיים לקובץ בפורמט אודיו.
קבצי האודיו אשר נוצרים בתהליך נחשפים למבצע הפעולה בלבד והוא האחראי הבלעדי להם.

אם אתה בעל זכויות יוצרים על סרטון מסוים הנמצא באינטרנט וברצונך לחסום את האפשרות להמירו באתר, אנא צור איתנו קשר והגישה אל הסרטון תיחסם תוך שעות ספורות.